Nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Tfn
Ev företag

Finansieringsstöd

För sociala entreprenörer erbjuder CSES praktiska verktyg, nätverk och workshops inom finansieringsområdet

Läs mer

Inspireras!

Vill din organsiation lära sig mer om sociala innovationer och potentialen att ta tillvara på goda idéer som föds i verksamheten? Boka in en workshop.

Läs mer

Socialt entreprenörskap – vår definition

Läs mer

Sveriges första inkubator för sociala entreprenörer

CSES inkubatorprogram stödjer dig att säkrare och snabbare utveckla ditt sociala entreprenörskap – helt kostnadsfritt.

Du kan lita på att vi ständigt kommer arbeta hårt för att utveckla våra verktyg, vår arbetsmetodik och vårt nätverk för att på bästa sätt kunna stödja dig att bygga en affärsmässigt hållbar verksamhet. Genom omfattande affärsutvecklingsstöd tror vi att du säkrare och snabbare når ditt mål – att med ditt företagande bidra till en bättre värld.

10997327_1532560913674951_6803494917949922287_n

I ”The Castle”, Slotts- backen 8, mitt i centrala Stockholm hittar du CSES.

Som inkubatorsbolag erbjuds du kostnadsfritt en personlig affärscoach under 4-6 månader. Med din coach sätts en gemensam målbild upp och därefter sker regelbundna möten, där ni följer en strukturerad coach- och rådgivningsprocess som är anpassad just för sociala entreprenörer. Inkubatorbolagen ges också tillgång till CSES partners inom exempelvis juridik, redovisning och revision. Perioden i inkubatorn är 4-6 månader och antagning sker löpande.

 

 

Hur får man plats i inkubatorn?

De entreprenörer som vill komma med i inkubatornprogrammet och få hjälp med coachning under en längre tid går igenom en urvalsprocess. Vi har några områden som tittar på i den processen. Det är inga absoluta krav och vi vet att få projekt/företag uppfyller alla. Men det är ett ramverk och vi tror att entreprenörerna kommer passa in på flera av områdena.

De som kommer med i inkubatorn antas vid ett formellt antagningsmöte med hela rådgivar-/coachgruppen. På ett antagningsmöte håller personen/teamet en kort presentation och får sen svara på frågor.

Områden vi tittar på är:

Allmänt:
Idén ska lösa ett angeläget och stort problem, t.ex något av Millenniemålen, eller problem inom offentlig sektor eller i närmiljön/grannskapet. Idéerna bör inkludera ”community-based” delaktighet. Den sociala delen i idén ska avse huvudverksamheten, dvs inte rena CSR-projekt. I ett CSR-projekt skänker man till exempel en del av sin vinst till välgörenhet, men projektet skulle kunna överleva även om man tog bort den sociala aspekten.

Innovation:
Idén ska vara innovativ, antingen som en innovativ ny tjänst eller produkt, eller innebära utveckling av befintlig tjänst/produkt med innovativt angreppssätt. Även idéer som innebär transformation av arbetssätt eller rutiner kan antas.

Personerna:
Personer/personerna bakom idén ska vara beredda att satsa på idén. Personerna ska entreprenöriell drivkraft och helst ha erfarenhet av att genomföra och driva projekt. Idén ska helst utvecklas tillsammans med de grupper som lösningen berör.

Hållbarhet:
Idén ska kunna utvecklas till något som kan finnas en längre tid. Idén ska kunna ”överleva” initiativtagaren. Detta innebär att projekt som enbart är tänkta att fungera som sysselsättning för initiativtagaren inte kan bli antagna.

Organisationsform:
1. För ideella verksamheter/idéer gäller att det går att hitta en självfinansiering med hjälp av avgifter, medlemskap, partnerskap eller liknande. Det är en fördel om det finns ekonomiska mål i verksamheten. Det måste finnas en klar skillnad mot t.ex. välgörenhet.
2. För företag utan vinstsyfte, ska avkastning ses som ett medel och inte mål.
3. För företag med vinstsyfte måste den sociala nyttan/effekten vara stor och kvantifierbar. Det innovativa inslaget bör också vara stort.

Direkt social nytta/effekt:
Effekterna ska vara tydliga och helst mätbara, åtminstone dokumenterbara. Idéer med indirekt nytta kan även antas men då med högre krav vad avser de andra kriterierna.

Spridning och reproducerbarhet:
Idén ska kunna sprida sig utanför sin ursprungliga kontext. Entreprenören ska vara villig att dela med sig till andra som vill utveckla idén på andra platser utan att för den skull förstöra eller försämra sina egna möjligheter till tillväxt.

Intresserad av att sitta i CSES inkubator?

Är du beredd att satsa för att förverkliga din sociala innovation? Kontakta ordförande David Lundborg för ett första möte: david.lundborg@cses.se, 070-150 61 00

Läs mer om CSES inkubatorsbolag